Copyright © 2012 - ABSOLUT TEAM - Slovakia,   Made By Serif WEB Plus software.  

FLiMDObčianske združenie:Franz Liszt inštitút Miroslava Demka

Ciele združenia


Združenie je vedecké, odborné a pedagogické združenie, založené pre účely vytvorenia odborného zázemia pre vedecké bádanie s cieľom spracovania kultúrnych dejín Slovenska 19. storočia. Združenie si kladie za cieľ vytvoriť podmienky na odbornú a vedeckú ako aj pedagogickú prácu v oblasti spracovania dejín slovenského národa so zameraním predovšetkým na 19. storočie.

Základným pilierom tejto činnosti sú už dnes publikované vedecké práce Miroslava Demka k osobnosti Franza Liszta. Združenie bude tieto práce ďalej rozvíjať so súčasným záberom na komplexnejšie európske vplyvy Romantizmu, literatúry, kultúry a politiky. Nosným programom združenia je doplnenie Slovenských dejín a obrazu slovenskej histórie o menej známe, ale aj úplne neznáme fakty a skutočnosti, ktoré potvrdzujú historické miesto významných Slovákov v dejinách európskej kultúry.


Pre mňa ako autora je určujúce, že krajina, na území ktorej sa Liszt narodil (Rakúsko-Raiding), ponúkla Slovensku osobnosť Franza Liszta, aby takto bola zapísaná a prezentovaná pod slovenským znakom.

A konečne aspoň takto, po jeho smrti, sa týmto aktom učiní zadosť Lisztovej vôli.

Miroslav Demko